کارت‌های آزاد از جایگاه‌های سوخت جمع خواهد شد؟

وزیر نفت: عملیات سوخت‌گیری باید در جایگاه‌ها از ۹۰ تا ۹۵ درصد با کارت سوخت شخصی انجام شود

به گزارش اکونگار، اوجی در پاسخ به پرسشی علت تحویل نشدن کارت سوخت برخی مالکان خودرو تاکید کرد: قانون تکلیف کرده است که هموطنان باید عملیات سوخت‌گیری در جایگاه‌ها را از ۹۰ تا ۹۵ درصد با کارت سوخت شخصی خود انجام دهند.

دیدگاه
آخرین اخبار