ورشکسته‌ها بخوانند/ قانون چه می‌گوید؟

توجه به این نکته هم مهم است که تنها مرجع قانونی برای صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، دادگاهی که برای رسیدگی به ورشکستگی صالح باشد.

به گزارش اکونگار، یکی از روش‌های مشترک برای انحلال شرکت‌های مختلف، ورشکستگی است. برای اعلام ورشکستگی شرکت‌ها شرایطی در قوانین وجود دارد که با آثار مهم هم همراه است. ماده  ۴۱۲ قانون تجارت، در این خصوص مقرر می‌کند که اولا حکم ورشکستگی فقط در مورد تاجر یا شرکت تجارتی صادر می‌شود آنهم به شرطی که تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت بدهی‌هایی که بر عهده اوست برنیاید یا به اصطلاح قانون، از تأدیه وجوه خود متوقف شود. در این صورت است که  حکم ورشکستگی او صادر می‌شود.

تعدیل نیروی کار در سال گذشته چقدر بود؟

تنها افراد ی که می‌توانند اقدام به صدور حکم ورشکستگی کنندعبارتند از: مقام قضایی یعنی دادستان در تشکیلات فعلی دادگستری، یک یا چند نفر از طلبکاران و  خود شرکت. از طرف دیگر ماده 413 قانون تجارت  نیز تاجر را مکلف می‌کند که از تاریخ توقف تادیه دیون خود ظرف مدت ۳ روز،  توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت‌حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ضمانت اجرای تخلف از این امر مطابق ماده ٥٤۲ قانون تجارت، محکومیت به مجازات ورشکسته به تقصیر اختیاری است. همچنین به موجب ماده 415 قانون تجارت، درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت، توسط شرکت تجاری(نماینده قانونی آن)، طلبکاران آن و دادستان، قابل ارائه به دادگاه است.

 مطابق ماده 418 قانون تجارت هم اعلام می‌کند: « تاجر ورشکسته، از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ‌ممنوع است...» به عبارت دیگر، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، مدیرعامل و مدیران شرکت، به عنوان نماینده قانونی آن، از حق اداره اموال شرکت و مداخله در امور مالی آن، ممنوع می‌شوند. 

توجه به این نکته هم مهم است که تنها مرجع قانونی برای صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، دادگاهی که برای رسیدگی به ورشکستگی صالح باشد. یعنی دادگاهی که مرکز اصلی شرکت تجاری، در حوزه قضایی آن واقع شده است. همچنین، در حکم دادگاه، باید تاریخ توقف شرکت تعیین شده، وگرنه در تاریخ حکم ورشکستگی، تاریخ توقف شرکت از پرداخت دیون نیز محسوب خواهد شد. همچنین به د لیل تاثیر حکم ورشکستگی شرکت، بر حقوق اشخاص ثالث، به ویژه طلبکاران شرکت تجاری ، این حکم باید آگهی شده و منتشر شود تا این اشخاص، از مفاد آن مطلع شوند. حکم ورشکستگی شرکت، براساس به ماده 25 قانون تصفیه، در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت، منتشر می‌شود.

چنانچه شرایط صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری وجود داشته و صدور این حکم نیز توسط شرکت، طلبکاران آن و یا داستان از دادگاه صلاحیت دار، درخواست گردد، دادگاه به وضعیت موجود، رسیدگی کرده و در صورت احراز وجود شرایط قانونی، حکم ورشکستگی شرکت را صادر خواهد کرد.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان