افق تاریک توسعه شهری در کشور

حجت میرزایی الگوی توسعه افقی شهرها و ادعای ساخت خانه‌های ویلایی با مقیاس بزرگ را ناممکن و ناشدنی دانست.

به گزارش اکونگار، حجت میرزایی معاون وزیر اسبق کار راجع به محدودیت‌های مالی، کمبود بسیار جدی گاز، آب و برق بارها هشدار داده است. به عقیده او در چنین بستری توسعه افقی شهرها یا ایجاد شهرهای جدید ممکن نخواهد بود.

ویدئو زیر بخشی از صحبت‌های وی در این زمینه است.

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار