کارگاه‌های صنعتی کوچک کم شد/افزایش تعداد کارگاه‌های متوسط و بزرگ

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفره و بیشتر در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۰ هزار کارگاه ۱۰ نفره و بیشتر، بیش از ۱۵ درصد افزایش تعداد نسبت به سال قبل از آن داشتیم.

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، مرکز آمار ایران طی گزارشی از سال ۱۴۰۰ به این سو، از تغییرات در تعداد کارگاه‌های کوچک مقیاس و متوسط و بزرگ اطلاعاتی ارائه داد. 

طبق این گزارش، مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ طی چهل و نهمین دوره آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر پرسنل و بیشتر، با مراجعه به حدود ۳۰ هزار کارگاه صنعتی کشور، اعلام کرده است: در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفره و بیشتر در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۰ هزار کارگاه صنعتی ۱۰ نفره و بیشتر، بیش از ۱۵ درصد افزایش تعداد نسبت به سال قبل از آن داشته‌ایم. 

این مطالعه روی بنگاه‌های خرد (۱ تا ۹ نفره) صورت نگرفته، بلکه بیشتر بنگاه‌های کوچک (۱۰ تا ۴۹ نفر) و بنگاه‌های متوسط و بزرگ (۵۰ نفره و بیشتر) را هدف قرار داده است. 

از تعداد ۳۰۴۱۵ کارگاه صنعتی فعال در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۲۸۶۱ کارگاه (۷۵.۲ درصد) در طبقه «کوچک» ۴۹-۱۰ نفر پرسنل و ۷۵۵۴ کارگاه (۲۴.۸ درصد) در طبقه ۵۰ نفره و بیشتر «متوسط و بزرگ» قرار دارند. به این ترتیب حدود یک چهارم کارگاه‌های کشور از این تاریخ به بعد، متوسط و بزرگ مقیاس هستند. 

تعداد کارگاه‌های صنعتی ۴۹-۱۰ نفره فعال در سال ۱۴۰۰، حدود ۴.۳ درصد کاهش و کارگاه‌های صنعتی ۵۰ نفره و بیشتر، ۱۶.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن داشته است. 

بر اساس نتایج این طرح آمارگیری، تعداد کارگاه‌های غیرفعال صنعتی ۱۰ نفره و بیشتر در سال۱۴۰۰ برابر ۲۷۴۹ و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۱۸۰ کارگاه بوده است. 

بر اساس نتایج این طرح در سال ۱۴۰۰ تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفره و بیشتر کشور ۲ میلیون و ۸۸ هزار نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۱۰.۸ درصد افزایش (۲۰۳۸۸۳ نفره) نشان می‌دهد. از این تعداد ۴۸۷۸۳۱ نفر (۲۳.۴ درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ۴۹-۱۰ نفره و ۱۶۰۰۵۲۵ نفر (۷۶.۶ درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ۵۰ نفره و بیشتر است. 

طبق این مطالعه، کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر نفره و بیشتر، کشور در سال ۱۴۰۰ ارزش‌افزوده‌ای برابر با ۱۴۷۴۹۵۹۴ میلیارد ریال ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۹ (۸۷۶۰۱۲۸)، ۶۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در پایان این گزارش اشاره شده است که تعداد واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ در چهار استان صنعتی تهران، کرمان، لرستان و قزوین کاهش و در مابقی استان‌های کشور اغلب افزایش یافته است.

213412

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان