نسل زد بهتر از سایر نسل ها کاسبی می‌کند

اکونومیست در گزارشی، با مقایسه ای نشان داد نسل زد راه کسب درآمد را نسبت به سایر گروه های نسلی بهتر بلدند.

به گزارش اکونگار، به نقل از چندثانیه، اکونومیست براساس یک گزارش مقایسه‌ای نشان داده است نسل زد در آمریکا بهتر از سایر گروه‌های نسلی در آمریکا درآمد دارد.

درگیری اقتصاد آمریکا با افزایش قیمت واردات

این گزارش، میانگین درآمد پس از کسر میزان مالیات و همچنین هزینه‌های خانوار را مبنا قرار داده و ممکن است به دلیل کمتر هزینه داشتن این نسل، این نتایج را به بار آورده باشد.

 

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان