تولیدکنندگان التماسی نمی‌توانند شعار سال را محقق کنند

رئیس اتاق مشترک ایران و هند می گوید: با این وضعیت نمی‌توانیم شعار امسال را محقق کنیم.

به گزارش اکونگار به نقل از نوداقتصادی، جمیلی با تاکید بر اینکه واقعا هنر است که شرکت‌های تولید کننده سود ده را زیانده کنیم! گفت: نمی‌توانیم تولید کننده التماسی باشیم و مدام به دستگاه‌های دولتی التماس کنیم.

 

دیدگاه
آخرین اخبار