آمار تکان دهنده از فقر مطلق در کشور + نمودار

بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع دو پرداختی به اقشار محروم، یعنی یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی نسبت به خط فقر کفایت نمی‌کند.

به گزارش اکونگار، درحالی که آمارهای دولت بر کاهش نرخ فقر در کشور تاکید دارند، اما طبق گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ فقر در سال 1400 حدود 12درصد بوده است. برآوردها نشان می دهد که حدود 20تا25درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

در این میان، مناطق محروم شرق و جنوب کشور از نرخ فقر بالاتری برخوردارند.عوامل متعددی در بروز و تداوم فقر در کشورمان نقش دارند، از جمله تورم بالا، بیکاری، نابرابری درآمدی، کاهش ارزش پول ملی و تحریم های اقتصادی.

 

 به گزارش تسنیم، بررسی داده های کمیته امداد و سازمان بهزیستی نشان می‌دهد مجموع پرداختی به اقشار محروم شامل یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی نسبت به خط فقر شدید و مطلق کفایت نمی‌کند.

فقط طی دو سال ۸ میلیون نفر به جمعیت فقرا در ایران اضافه شدند

بر این اساس نسبت مجموع متوسط مستمری و یارانه نقدی دو نفره به خطر فقر شدید دو نفره در سازمان بهزستی ۷۵ درصد و در کمیته امداد ۸۶ درصد کفایت می‌کند.

نسبت مجموع متوسط مستمری و یارانه نقدی دو نفره به خطر فقر مطلق دو نفره در سازمان بهزستی ۴۷ درصد و در کمیته امداد ۵۴ درصد کفایت می‌کند.

جدول

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان