انتقاد یک فعال کارگری از ارقام پیشنهادی دستمزد کارگران

نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درباره دستمزد گفت: دستمزد فعلی نمیتواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش دهد چه برسد به اقلام غیر خوراکی. روش تعیین فعلی دستمزد می بایست تغییر یابد.

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، محمدرضا باقر متانی، نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه اعضای شورایعالی کار می بایست مطابق معیشت و قانون مزد را مصوب نمایند گفت: مزد تعیین شده می بایست مطابق قانون معیشت خانوار کارگران را پوشش دهد، دستمزد با توجه به در نظر گرفتن هزینه های یک زندگی استاندارد و مطلوب تعیین شود نه حداقل های زندگی!

این فعال کارگری گفت : یکی از نمایندگان شورایعالی کار بدون کار کارشناسی و بررسی کارزار حداقل دستمزد پانزده میلیون تومان را به راه انداخته است . تبصره ۲ قانون کار راه را نشان داده است . سوال اینجاست چرا باید قبل از مذاکرات نرخ تعیین نمایید؟

وی اظهار داشت: دستمزد فعلی نمیتواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش دهد چه برسد به اقلام غیر خوراکی. روش تعیین فعلی دستمزد می بایست تغییر یابد.

متانی افزود :اگر به فکر راه نجات تولید و اشتغال هستیم می بایست دستمزد ها را بیش از تورم افزایش داده و قدرت خرید کارگران را حفظ نماییم.تورم اتفاق افتاده در سبد هزینه، ملاک محاسبه می باشد نه تورم درآمد سال گذشته.

این فعال کارگری ادامه داد: از نمایندگان کارگری شورایعالی عالی کار درخواست داریم مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافق کرده و خط قرمز جامعه کارگری را حفظ نمایند و مانند سال گذشته عمل ننمایند.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان