حداقل دستمزد چگونه محاسبه می‌شود؟

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ما عجله‌ای نداریم و نمی‌خواهیم به این بهانه که وقت کم است از تعیین نرخ سبد معیشت بگذریم و از اصولِ خود کوتاه بیاییم. آقایان بدانند که از ترفند کمبود وقت برای ما استفاده نکنند.

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار،  در خصوص جزئیاتِ جلسه‌ی روزِ گذشته‌ی شورایعالی کار گفت: اینکه مرکز آمار ضریب اهمیتِ خوراکی‌ها را در دهکِ چهارم روی مرزِ ۴۰ قرار داده است؛ یعنی ۴۰درصد از سبد کارگران را به خوراکی‌ها اختصاص داده، برای ما محلِ چالش و اعتراض است. 

ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم

وی تأکید کرد: به هیچ عنوان زیر بارِ این قضیه نمی‌رویم؛ روز گذشته در جلسه‌ی شورایعالی کار روی این موضوع بحث کردیم و در نهایت هم به نتیجه نرسیدیم. به دلیلِ آنکه ما در تعیین حداقل دستمزد معمولا میانگین آیتم‌ها را درنظر می‌گیریم، در ضریب اهمیت خوراکی‌ها نیز نظر گروه کارگری این است که عدد ۲۹ را به عنوان ضریبِ اهمیتِ خوراکی‌ها در سبد قرار دهیم. 

باقری بیان کرد: اصلی‌ترین چالش روز گذشته در شورایعالی کار، روی همین ضریبِ اهمیت خوراکی‌ها در سبد بود که همانطور که گفتم در نهایت هم به نتیجه نرسیدیم. 

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مورد دیگر این است که گروه کارفرمایی تلاش دارد که حداقل قیمت‌ها را روی اقلامِ سبد معیشت بگذارد، در مقابل هم گروه کارگری مبنا را روی حداکثر قیمتهای اقلام سبد گذاشته است. وظیفه‌ی دولت است که میانجی‌گری کند. 

باقری گفت: این دو موضوع، یعنی ضریبِ اهمیتِ خوراکی‌ها در سبد و رقمِ اقلامِ سبد معیشت، مورد بحث قرار گرفت و در نهایت توافقی حاصل نشد. 

نماینده کارگران گفت: اساسا سوال ما این است که چرا کارگران باید روی دهک چهارم قرار بگیرند و چرا باید این دهک را ملاک وضعیت کارگران قرار داد؟ 

باقری در مورد لزومِ تعیین نرخ سبد معیشت گفت: ما عجله‌ای نداریم و نمی‌خواهیم به این بهانه که وقت کم است از تعیین نرخ سبد معیشت بگذریم و از اصولِ خود کوتاه بیاییم. آقایان بدانند که از ترفند کمبود وقت برای ما استفاده نکنند. 

نماینده کارگران گفت: سعی می‌کنیم نرخ سبد معیشت را امروز تعیین کنیم. اگر مبانی را قبول کنند این نرخ به راحتی تعیین می‌شود اما متاسفانه مبانی را قبول نمی‌کنند و هنوز به توافق نرسیده‌ایم. مبانی گروه کارگری به حق است و درخواست ما این است که اعداد و ارقام مثل همیشه روی میانگینِ کشوری باشد.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان