اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل چه مزیت هایی دارد؟

اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیت‌پذیری شاغلان به شمار می‌رود که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار، موجب واقعی شدن حقوق نیروهای کار می‌شود.

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طبقه‌بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان سازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند؛ به زعم آنها اجرای طبقه‌بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هم مزایای بسیاری دارد.

اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش انگیزه کار و واقعی شدن حقوق نیروهای کار می‌شود؛ از این رو طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در تمام کارگاه‌ها و مجموعه‌های مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر نیروی کار دارند، عملیاتی شود.اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش انگیزه کار و واقعی شدن حقوق نیروهای کار می‌شود؛ از این رو طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در تمام کارگاه‌ها و مجموعه‌های مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر نیروی کار دارند، عملیاتی شود.طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجراست.

وزارت کار موظف است طبق قانون کار نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

ثبت اطلاعات ۴۰درصد کارفرمایان در سامانه پایش کار

در این باره احمد غریوی  - مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به مزیتهای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گوید: پرداخت مزد مساوی در قبال کار هم ارزش و در شرایط یکسان، رفع تبعیض مزدی و پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس ضابطه از مزایای اجرای طبقه‌بندی مشاغل است.

وی می‌گوید: منظور از طبقه‌بندی مشاغل،تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است و هدف اصلی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، برقراری عدالت مزدی و رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم ارزش در یک کارگاه است.

به گفته غریوی، تدوین شناسنامه‌های شغلی یکی دیگر از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیت‌پذیری شاغلان به شمار می‌آید.

مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار معتقد است: طرح طبقه‌بندی مشاغل امکانی برای مشخص‌شدن شرایط احراز شغل و شرح وظایف و مسئولیت‌های شغلی فراهم می‌آورد و کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان را با توجه به مشخص شدن گروه‌های شغلی، بهبود روابط میان کارکنان و سرپرستان به دنبال مشخص کردن حدود اختیارات و مسئولیت‌های شغلی طرفین و کمک به برآورد هزینه‌های پرسنلی با توجه به جدول مزد طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای پیش‌بینی شده در دستورالعمل اجرایی طرح را به دنبال دارد.

در سایه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، ایجاد نظم و هماهنگی و سرعت عمل در اداره امور استخدام کارکنان و کمک به مدیریت در حل مسائل تسهیل می‌شود.

کارفرمایان‌ کارگاه‌های مشمول قانون‌ کار موظفند بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با همکاری اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه توسط یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تایید وزارت کار اقدام و پس از تایید این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند.

 اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار و واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران می‌شود؛ از این رو طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در تمام کارگاه‌ها و مجموعه‌های مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر نیروی کار دارند، عملیاتی شود.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان