واریز مستقیم ۳ همت به حساب داروخانه‌ها

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: مبلغ ۳ میلیارد و ۱۵۵ هزار تومان طی ۱۰ روز گذشته بابت مابه التفاوت نرخ ارز (دارویار) مستقیما به حساب داروخانه‌های سراسر کشور واریز گردید.

به گزارش اکونگار به نقل از انجمن دارو؛ مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: از امروز مبلغ ۴ میلیارد و ۸۹۹ هزار تومان دیگر به حساب دارو و تجهیزات دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز می شود که بابت خرید دارو به شرکت های پخش پرداخت شود.

گفتنی است طبق بند ب تبصره ۱۷ قانون بودجه کل کشور این مبالغ می‌بایست به شرکت‌های پخش کننده دارو پرداخت شود. تخلف از این امر خلاف قانون بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر اجرای هزینه کرد حساب فوق است.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان