روش جدید ستاد تنظیم بازار برای تامین و توزیع شکر

معاون وزیر جهاد کشاورزی توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی انجام می شود.

به گزارش «اکونگار»، بر اساس اعلام مبادی رسمی نیاز بازار داخلی شکر دو‌میلیون و سیصد‌هزار ‌تن است که ۲۰‌درصد آن به مصرف خانوار و ۸۰‌درصد آن به مصرف صنفی-  صنعتی می‌رسد. در سال‌گذشته تولید‌کنندگان داخلی با استحصال نیشکر و چغندر قند یک‌میلیون و ششصد‌هزار‌تن شکر وارد بازار کردند، یعنی ۳‌برابر مصرف خانوار و ۸۰۰‌هزار‌تن شکر نیز از سایر غلات تولیدشده که جمعا در سال‌گذشته دو‌میلیون و چهارصد‌هزار‌تن شکر توسط تولید‌کنندگان داخلی تولیدشده‌است که یکصد‌هزار‌ تن بیش از کل مصرف داخلی است.

برآورد آمار تولید امسال شکر

سهمیه بندی شکر مصوب شد

به گزارش تسنیم، احمد خانی نوذری گفت: بنا به مصوبه هفتمین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر انجام می‌شود.

انجام زنجیره تامین و توزیع شکر در سامانه بازارگاه

 سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به روسای سازمان های جهاد کشاورزی استانها  در خصوص عرضه شکر در سامانه بازارگاه نوشت: با عنایت به بند ۲مصوبات هفتمین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مبنی بر عرضه شکر در سامانه بازارگاه، فاز اول توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر در سامانه بازارگاه انجام می‌شود.

واردات شکر

لذا خواهشمند است دستور فرمایید معاونین و دفاتر استان نسبت به رعایت موارد ذکر شده در راهنمای فعالیت کاربران وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع شکر خام و سفید در سامانه بازارگاه اقدامات لازم را به عمل آورند و کاربران معاونت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ایجاد دسترسی برای فعالیت بر اساس راهنمای مذکور در خصوص شکر به دبیرخانه شورای اجرایی مدیریت زنجیره تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی معرفی شوند.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان