هشدار رییس صندوق بین المللی پول

خطر اقتصاد کشورهای همسایه فلسطین را تهدید می‌کند

رئیس صندوق بین المللی پول طی سخنانی در خصوص ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس هشدار داده و اعلام کرد که بحران به وجود آمده در فلسطین می تواند تا حد زیادی اقتصاد کشورهای همسایه را به خطر بیندازد.

به گزارش اکونگار به نقل از خبرگزاری بازار، رئیس صندوق بین المللی پول طی سخنانی در خصوص ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس هشدار داده و اعلام کرد که بحران به وجود آمده در فلسطین می تواند تا حد زیادی اقتصاد کشورهای همسایه را به خطر بیندازد.

بر اساس این گزارش، «کریستالینا جورجیوا» تاکید کرد: نگاهی به کشورهای همسایه (فلسطین) بیندازید؛ مصر، لبنان و اردن - در حال حاضر نیز تاثیرات این جنگ بر اقتصاد آنها نمایان شده است.

وی افزود: آنچه ما می بینیم، نشانگر پریشانی بیشتر در جهانی است که پیش از جنگ نیز مشکلات اقتصادی فراوانی داشته است.

رئیس صندوق بین الملل پول همچنین با اشاره به ضرر کشورهای همسایه از جنگ در سرزمین های اشغالی به ویژه در بخش گردشگری، تاکید کرد: شما به کشورهایی (همسایه) نگاه کنید که درآمد آنها از طریق گردشگری تامین می شود. بی ثباتی منجر به مرگ گردشگری خواهد شد.

جورجیوا ضمن اعلان هشدار نسبت به احتمال کشیده شدن دامنه آتش جنگ به کشورهای همجوار گفت: سرمایه گذاران دیگر رغبتی به (سرمایه گذاری) منطقه نشان نمی دهند. هزینه بیمه حمل و نقل بار و کالا افزایش یافته است. حتی این خطر ایجاد شده که کشورهای همسایه با سیل جدید از مهاجرین و پناهجویان روبرو شوند که روی اقتصاد آنها تاثیری جدی بر جا خواهد گذاشت.

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه