فروش شارژ؛ پیشتاز کسب درآمد برای پی‌اس‌پی‌ها

بررسی آمار درآمدی شرکت‌های پی‌اس‌پی فعال در بازار سرمایه از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به تابستان ۱۴۰۲ در وب‌سایت کدال نشان می‌دهد این شرکت‌ها بیشترین درآمدها را به ترتیب از محل فروش شارژ و فروش دستگاه کارت‌خوان به دست آورده‌اند.

به گزارش اکونگار به نقل از راه‌پرداخت؛ در حال حاضر از ۱۲ شرکت پی‌اس‌پی فعال کشور، سهام شش شرکت در بورس پذیرفته شده که در این میان شرکت‌های آسان‌‌پرداخت پرشین، پرداخت‌الکترونیک پارسیان و به‌پرداخت ملت به ترتیب بیشترین رشد درآمدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کسب کرده‌اند. در ادامه اطلاعات مربوط به کدال این شرکت‌ها آورده شده است.

درآمد شرکت های پی اس پی

به‌پرداخت ملت

آمار مربوط به درآمدهای شناسایی‌شده این شرکت از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شرکت به‌پرداخت ملت بیشترین درآمد را در این دوره به ترتیب از محل خدمات شارژ (۵۲ درصد) و کارمزد تراکنش کسب کرده است. درآمد شرکت به‌پرداخت ملت از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه حدود ۱۳ درصد افزایش را ثبت کرده است.

جدول درآمد به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک سامان‌کیش

درآمد شناسایی‌شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ شرکت پرداخت الکترونیک سامان‌کیش نشان می‌دهد که بیشترین درآمد این شرکت در این دوره به ترتیب از محل درآمد پین و اعتبار فروخته‌شده درگا‌ه‌ها (۶۱ درصد) و درآمد حاصل از ارائه خدمات کارت‌خوان کسب شده است. درآمد شرکت پرداخت‌الکترونیک سامان‌کیش از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه حدود ۱۲ درصد افزایش را ثبت کرده است. لازم به ذکر است که بخش اعظم درآمد حاصل از پین و اعتبار فروخته‌شده درگاه‌ها مربوط به خدمات شارژ تلفن همراه است.

جدول درآمد پرداخت الکترونیک سامان_کیش

آسان‌پرداخت پرشین

فروش پین و اعتبار و درآمد کارمزد تراکنش شاپرکی به ترتیب بیشترین درآمدهای شرکت آسان‌پرداخت پرشین در دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ بوده است. اما اختلاف کسب درآمد از محل فروش پین و اعتبار نسبت به سایر شرکت‌ها بسیار زیاد است؛ به طوری که نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد شرکت آسان‌پرداخت پرشین در این دوره مالی از این محل حاصل شده است. درآمد شرکت آسان‌پرداخت پرشین از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه حدود ۱۸ درصد افزایش را ثبت کرده است. سال مالی همه شرکت‌هایی که آمار کدال آنها بررسی شده، از پایان آذرماه ۱۴۰۱ محاسبه شده (۹ماهه)؛ به غیر از دو شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و آسان‌پرداخت پرشین که سال مالی‌شان از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۲ (شش‌ماهه) آغاز می‌شود.

جدول درآمد آسان پرداخت پرشین

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

فروش دستگاه کارت‌خوان (۴۳ درصد) بیشترین درآمد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به تابستان ۱۴۰۲ را به خود اختصاص می‌دهد و بعد از آن فروش تجهیزات و قطعات و فروش کاغذ با فاصله کمی نسبت به یکدیگر بیشترین درآمد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش را در دوره مالی مذکور رقم زده‌اند. درآمد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه حدود ۹ درصد افزایش را ثبت کرده است.

جدول درآمد تجارت الکترونیک پارسیان کیش

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

بیشترین درآمد (۶۳ درصد) شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ مربوط به فروش پین و اعتبار است. بعد از آن درآمد کارمزد تراکنش و درآمد حاصل از پشتیبانی پایانه‌های فروش با فاصله کمی بیشترین درآمد را در این دوره مالی برای شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد رقم زده‌اند. درآمد شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه حدود ۱۱ درصد افزایش را ثبت کرده است.

جدول درآمد پرداخت الکترونیک پاسارگاد

تجارت الکترونیک پارسیان

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ بیشترین درآمد را (۶۸ درصد) از فروش شارژ تلفن همراه کسب کرده است. بعد از این اجاره دستگاه‌های کارت‌خوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب بیشترین درآمد را برای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان رقم زده است. درآمد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه حدود ۱۷ درصد افزایش را ثبت کرده است.

جدول درآمد تجارت الکترونیک پارسیان

در همه شرکت‌های پی‌اس‌پی حدود نیمی (حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد) از درآمد دوره بررسی‌شده از یک محل کسب‌ شده، اما این توزیع درآمد در شرکت آسان‌پرداخت پرشین نسبت به مابقی متفاوت و نزدیک به ۹۳ درصد است. به طور کلی فروش شارژ، فروش پین و اعتبار و فروش دستگاه کارت‌خوان سه محل اصلی درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی بورسی است.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه