آمار رشد تعداد کارت‌خوان‌های تراکنش دار

پایانه‌ فروش یا دستگاه کارت‌خوان یکی از ابزارهای پذیرش مهم در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است و بخش قابل‌ توجهی از معاملات نیز از طریق این ابزار انجام می‌شود.

به گزارش اکونگار و به نقل از راه پرداخت، بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد پایانه‌ها فروش تراکنش‌دار از تیرماه سال ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۴۰۲ رشدی معادل ۲۰۴ درصد داشته و در این بازه زمانی، پس از استان تهران، استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین پایانه فروش تراکنش‌دار را دارند.

تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان همواره از این‌ جهت که ایران جزو سه کشور اول در تعداد کارت‌خوان بوده و تعداد زیادی از این پایانه‌های فروش نیز غیرفعال و خراب است، بحث‌برانگیز بوده است. در این زمینه در راستای قانون پایانه‌های فروشگاهی، نسبت به ساماندهی کارت‌خوان‌ها اقدام شد، اما این موضوع نیز تأثیر چندانی در کاهش تعداد پایانه‌های فروش نداشت.

«راه پرداخت» به همین منظور به بررسی آمار بانک مرکزی از روند تعداد پایانه‌های فروش تراکنش‌دار از تیرماه سال ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۴۰۲ پرداخته است. طبق این بررسی، تعداد کارت‌خوان‌های تراکنش‌دار در تیرماه ۱۳۹۲ معادل دو میلیون و ۶۲۲ هزار و ۸۸۵ دستگاه بوده و در تیرماه ۱۴۰۲ به هفت میلیون و ۹۷۵ هزار و ۸۹۲ رسیده است.

چهار استان با بیشترین کارت‌خوان تراکنش‌دار

همچنین، تعداد پایانه‌های فروش تراکنش‌دار به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد در این بازه زمانی ۱۰ساله پس از استان تهران، استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین پایانه فروش تراکنش‌دار را دارند.

البته از تیرماه سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ استان اصفهان پس از استان تهران بیشترین پایانه فروش تراکنش‌دار را داشته، اما از سال ۱۳۹۶ استان خراسان رضوی این رتبه را کسب کرده و تا تیرماه سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته است.

در ادامه، جدول و نمودار تغییرات تعداد پایانه‌‌های فروش تراکنش‌دار از تیرماه سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ آمده است:

سال تعداد پایانه فروش
۱۳۹۲ ۲.۶۲۲.۸۸۵
۱۳۹۳ ۳.۱۹۵.۵۴۳
۱۳۹۴ ۳.۸۵۹.۵۶۵
۱۳۹۵ ۴.۵۹۰.۵۱۵
۱۳۹۶ ۵.۳۵۳.۰۲۱
۱۳۹۷ ۶.۰۲۶.۳۱۴
۱۳۹۸ ۶.۳۳۳.۲۹۴
۱۳۹۹ ۶.۷۹۷.۱۰۳
۱۴۰۰ ۷.۳۴۶.۵۰۸
۱۴۰۱ ۷.۵۴۰.۹۷۳
۱۴۰۲ ۷.۹۷۵.۸۹۲

 

دیدگاه