اعلام مثبت و منفی «شاپرک»

نود و هشتمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد.

به گزارش اکونگار؛ طبق این گزارش بالغ بر ۴۱۲۰ میلیون تراکنش به ارزش ۹۵۱ هزار میلیارد تومان در شبکه پرداخت الکترونیک کشور انجام شده است. این میزان، در مقایسه با تیرماه معادل ۲.۲ و ۱.۸ در تعداد و ارزش ریالی کاهش داشته اشت. همچنین بر اساس آمارهای این شاخص، تراکنش‌های این ماه نسبت به مشابه سال قبل، از نظر تعدادی ۱۰.۸ درصد و از نظر ریالی نیز ۴۰.۷ درصد افزایش داشته است.

شاپرک-1

جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در مردادماه ۱۴۰۲ و درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای این شاخص، تراکنش‌های این ماه نسبت به مشابه سال قبل، از نظر تعدادی ۱۰.۸ درصد و از نظر ریالی نیز ۴۰.۷ درصد افزایش داشته است.

شاپرک-2-1

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به ماه قبل ۰.۷۱ درصد رشد کرده و شاپرک علت این تغییر را افزایش ۰.۶۵درصدی تعداد ابزارهای کارت‌خوان‌ فروشگاهی عنوان کرده است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در مردادماه نسبت به تیرماه ۱.۵۲ درصد رشد کرده و تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش ۰.۰۵درصدی همراه بوده است.

شاپرک-4

در این ماه، کارت‌خوان فروشگاهی با ۹۱.۱۴ درصد سهم بازار بیشترین تعداد ابزار پذیرش فعال سیستمی در شبکه پرداخت را داشته و ابزار پذیرش اینترنتی با ۷.۸۲ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۱.۰۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

شاپرک-3

در ادامه گزارش شاپرک، شاخص تعداد متوسط تراکنش‌ها به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در مردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است، طبق آن، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در این ماه، ۳۶۸ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۲.۸۹درصدی را تجربه کرده است.

بیشترین تغییر متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی است. در مردادماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۰.۳۹درصدی از ۲۵۷ تراکنش در تیر ۱۴۰۲ به ۲۵۶ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی نیز ۸۹۱ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۳.۴۲واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی نیز با ۱۱.۸۲ واحد کاهش نسبت به تیر ۱۴۰۲ به ۳۷۱ عدد در مردادماه رسیده است.

شاپرک-5

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۴۰۲ با کاهش ۶۳/۰۱ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۱,۹۱۷/۷۸ میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۴/۷۳میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۱۴۵/۴۳ میلیون ریال به ازای هر ابزار در مردادماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی نیز با توجه به جدول ۲–۸ برابر با ۷۶۵/۷۳ میلیون ریال است که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته ۲۰/۱۴ میلیون ریال کاهش را تجربه کرده است.

شاپرک-6

آمارهای مردادماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این ماه ۹۲.۸ درصد از تراکنش‌ها موفق و ۷.۲۰ درصد از آنها ناموفق و خطادار بوده است.

شاپرک-7

۸۷.۷ درصد از کل خطاهای این ماه به خطای کاربری ارتباط دارد؛ شاپرک اعلام کرده که این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباط ندارد و علت را باید از سمت کاربر و در دو حالت فراموشی رمز عبور و کمبود موجودی جویا شد. با این حال ۰.۷۵ درصد از خطا‌ها، خطای صادرکنندگی بوده و ۰.۱۱ درصد از خطا‌ها به پذیرندگان مربوط است. خطای کسب‌وکار با ۰.۰۲ درصد و خطای شاپرکی با ۰.۰۱ درصد هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

شاپرک-8

اعداد تراکنش‌های ناتمام این ماه نسبت به تیرماه ۲.۶۵ درصد، افزایش داشته و هم‌زمان با کاهش ۲.۲درصدی تعداد تراکنش‌های موفق در این ماه نسبت به ماه قبل، تعداد تراکنش‌های ناتمام در این دوره با افزایش مواجه شده و این یعنی نسبت تراکنش‌های ناتمام به کل تراکنش‌های موفق در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش ۰.۰۰۰۵درصدی را تجربه کرده است.

شاپرک-9

بر اساس شاخص سهم مبلغی تراکنش‌ها در این ماه، به‌پرداخت ملت با سهم ۲۰.۹۴درصدی از مبلغ‌ تراکنش‌ها، رتبه اول این شاخص را از آن خود کرده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت پرداخت الکترونیک سامان (دومین شرکت بازار ) حدود دو درصد است.

شاپرک-10

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با کاهش ۰.۲۸درصدی به پرداخت الکترونیک پاسارگاد تعلق دارد. شرکت پرداخت الکترونیک سداد هم در ابزار پذیرش اینترنتی با کاهش ۱.۷۸درصدی بالاترین تفاضل را نشان می‌دهد. تجارت الکترونیک پارسیان با کاهش ۰.۷۰درصدی دارای بیشترین اختلاف سهم مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی است.

شاپرک-11

عملکرد دو شرکت‌ الکترونیک کارت دماوند و فراپردازان آروند امید به‌‌ گونه‌ای است که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده‌اند.

این بخش شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی‌شده در شبکه شاپرک را نشان می‌دهد. در نمودارهای مربوطه ۹ بانک نخست با بالاترین سهم تعدادی و مبلغی در شبکه پرداخت آورده شده و سایر بانک‌ها در نمودار تحت عنوان «سایر» آمده‌اند.

شاپرک-12

بانک ملت با سهم ۱۷.۹۲درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۱۷.۱درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، با اختلاف، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته‌ است.

دیدگاه