برگزاری سومین جلسه دادگاه صرافی کریپتولند

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده صرافی کریپتولند در شعبه ۵ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

به گزارش اکونگار و به نقل از مهر، در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه و با توجه به برنامه‌ای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران رسیدگی به پرونده‌های کلان و رسوبی در دادگستری استان با اهتمام مضاعف در حال پیگیری و دادگاه‌های سریالی این پرونده‌ها به صورت مستمر در حال برگزاری است.

سومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده صرافی کریپتولند در شعبه پنجم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان تهران با حضور رئیس، مستشار شعبه و نماینده دادستان، متهمان، وکلای مدافع و جمعی از شکات برگزار شد.

بر اساس کیفرخواست صادره اتهام متهمین مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تصدی صرافی غیر مجاز و معاملات رمز ارز تحت عنوان صرافی کریپتولند است که این پرونده حدود ۲۸ هزار نفر شاکی و مالباخته دارد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهار داشت: در این جلسه پس از تفهیم اتهام به تمامی متهمان دفاعیات اولیه آن‌ها و وکلایشان اخذ شد و از خود دفاع کردند.

وی گفت: جلسه دادگاه بدون تجدید وقت و در صورت لزوم جهت اخذ آخرین دفاع متهمین به روز دیگری موکول شد.

 

دیدگاه